Średnia

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Średnia

Średnia należy do wskaźników śledzących trend. Często analitycy używają nazwy średnia krocząca lub średnia ruchoma. Są wskaźnikami opóźnionymi w stosunku do trendu (opóźnienie zależy od horyzontu czasowego użytego przy wyliczaniu średniej). Pozwalają zidentyfikować trendy, lecz dają one zbyt dużo fałszywych sygnałów w formacjach horyzontalnych.Ze względu na zastosowany wzór do wyliczania średniej wyróżniamy:

 • prostą średnią kroczącą MA ( moving average);
 • średnią ruchomą wykładniczą – EMA (exponential moving average);
 • średnią ruchomą ważoną – WMA.

Prosta średnia krocząca – MA ( moving average).

średnia

Rys. Prosta średnia krocząca – MA .

Prosta średnia krocząca należy do popularnych wskaźników śledzących trend. Inwestorzy używają jej z przyzwyczajenia, używana była bowiem już w czasach, kiedy nie istniały jeszcze systemy komputerowe, a średnie wykreślano ręcznie. Wartość średniej zależy od uśrednianych cen oraz szerokości okienka czasowego. W prostej średniej kroczącej wszystkie ceny mają jednakową wagę. Wartość średniej zmienia się, kiedy wprowadzamy aktualną cenę, a wypada cena ostatnia. Jeżeli użyjemy zbyt krótkiego okienka czasowego, a między cenami istniała duża różnica, to średnia albo gwałtownie wzrośnie, albo zanurkuje. Będzie więc dawała dużo, często mylnych sygnałów. Nie rozwiązuje także tych problemów zbyt długa średnia. Będzie dawała mniej sygnałów, ale będzie zbyt oddalona od bieżącego trendu, nie będziemy więc mogli za pomocą niej wyłapać punktów zwrotnych. Nie ma to nic wspólnego z aktualną sytuacją rynkową. Rozsądnym rozwiązaniem jest używanie do wykreślania prostej średniej kroczącej szerszego okienka czasowego, jednak niezbyt dużego, Odpowiednio dobrana średnia ruchoma identyfikuje nam kierunek trendu. Najważniejszą cechą średniej ruchomej jest jej nachylenie. Im większe nachylenie, tym większa siła trendu. Linia płaska oznacza trend horyzontalny.

Zobacz także interesujące frazy:

 • średnia krajowa 2011,
 • średnia pensja,
 • średnia pensja krajowa,
 • średnia geometryczna,
 • średnia płaca,
 • średnia krajowa pensja,
 • średnia krajowa netto,
 • średnia krajowa brutto,
 • najniższa średnia krajowa,
 • średnia krajowa gus,
 • średnia arytmetyczna,
 •  średnia harmoniczna,
 • średnia ważona wzór,
 • średnia krajowa,
 • średnia ważona,
 • średnia geometryczna wzór,
 • wartość średnia,
 • średnia ruchoma