Średnia – kanał cenowy średnich ruchomych

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Średnia – kanał cenowy średnich ruchomych

Ceny bardzo często poruszają się w określonych granicach, które nazywamy kanałami. Wyjście poza kanał jest spowodowany w większości przypadków nadzwyczajnymi wydarzeniami, jednak po uspokojeniu się rynku ceny wracają w granice kanałów. Wykreślaliśmy już linie kanału w oparciu o linię trendu. Analitycy techniczni do wykreślania kanałów używają także średnich ruchomych. Szerokość kanału zależy od współczynnika dobranego przez inwestora. Należy go tak dobierać aby 90 – 95 % ruchów cen leżało wewnątrz kanału. Jeżeli ceny zmieniają kierunek nie dochodząc do linii kanału lub przez dłuższy czas pozostają poza kanałem, współczynnik należy uaktualnić. Linie kanału wykreślamy na podstawie wzoru:

Górna linia kanału = EMA (MA) + współczynnik x EMA (MA)

Dolna linia kanału = EMA (MA) – współczynnik x EMA (MA)

Wykres średniej obrazuje średni konsensus wartości. Kiedy wzrosty cen zbytnio oddalą się od swoich wartości i znajdą się w pobliżu górnej linii kanału, doświadczeni inwestorzy realizują zyski, a polujący na okazję sprzedają krótko. Doprowadza to do spadku cen. Kiedy ceny spadną poniżej średniej następuje realizacja zysków przez „niedźwiedzie” oraz kupno przez „byki”, doprowadza to do wzrostu cen i cykl się powtarza. Ceny w okolicy górnej linii kanału obrazują rynek przewartościowany. Jeżeli natomiast ceny znajdują się w pobliżu dolnej linii, rynek jest niedowartościowany.

Najlepszym sygnałem inwestycyjnym jest połączenie kanału ze wskaźnikami technicznymi. Gdy ceny docierają do górnej linii kanału, a na wskaźniku technicznym (np. histogram MACD, oscylator stochastyczny) tworzy się dywergencja „niedźwiedzia” czas abyś realizował swoje zyski i sprzedawał „krótko”.Sygnał kupna pojawia się gdy wskaźniki tworzą dywergencję „byka” a ceny docierają do dolnej linii kanału.

Jeżeli jesteś mniej doświadczonym inwestorem, kupuj wyłącznie gdy ceny znajdują się w pobliżu dolnej granicy kanału zwyżkującego i realizuj zyski na granicy górnej. W kanale zniżkującym sprzedawaj „krótko” na linii górnej i zamykaj pozycje na linii dolnej.