Średnia w praktyce

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Średnia w praktyce

Poprawnie dobrana średnia jest linią wsparcia lub oporu.

średnia. wzrostowaJPG

Rys. Średnia ruchoma jako linia wsparcia.

W trendzie wzrostowym, średnia jest linią wsparcia. Częste testowanie linii jest oznaką jej siły. Trend wzrostowy jest bezpieczny, dopóki ceny utrzymują się powyżej linii. Często dochodzi do testowania siły linii wsparcia. Duży inwestor składa zlecenie sprzedaży na linii wsparcia, w wyniku czego dochodzi do jej przełamania. Jeżeli ceny powrócą powyżej linii, świadczy to o jej sile i z dużym prawdopodobieństwem ceny zaczną szybko rosnąć. Mówimy wówczas o tz. fałszywych wybiciach.

średnia. spadkowaJPG

Rys. Średnia ruchoma jako linia oporu.

Natomiast w trendzie spadkowym, średnia jest linią oporu a  ceny powinny utrzymywać się poniżej średniej. Podobnie jak w trendzie wzrostowym, im częściej ceny testują średnią, tym jest ona silniejsza. Wybicia cen powyżej średniej i powrót do trendu świadczy o sile linii.

Jeżeli ceny podczas korekty przebiją średnią i utrzymają się powyżej, powinno to być ostrzeżeniem dla inwestora, może bowiem dojść do załamania dotychczasowego trendu.

średnia. jako linia wsparcia i oporuJPG

Rys. Średnia jako linia wsparcia i oporu.

Po przebiciu linii wsparcia, staje się ona linią oporu. Po przebiciu linii oporu, staje się ona linia wsparcia.

Jeżeli wykres średniej jest płaski nie posługuj się średnimi w swoich decyzjach inwestycyjnych. W formacjach horyzontalnych dają one zbyt dużo fałszywych sygnałów.

średnia w trendzie horyzontalnym

Rys. Średnia w trendzie horyzontalnym.

Średnia ruchoma wykładnicza – EMA (exponential moving average) jest lepszym narzędziem śledzenia trendu w porównaniu z MA. Jest tak skonstruowana, że największą wagę mają ostatnie ceny, dzięki czemu w większym stopniu obrazuje aktualną sytuację rynkową. Interpretacja sygnałów kupna (sprzedaży) generowanych przez średnia wykładniczą jest podobna do interpretacji sygnałów generowanych przez prostą średnią kroczącą.

Średnia ruchoma ważona – WMA przykłada największą wagę do dowolnie wybranego okienka czasowego, jednak ze względu na skomplikowaną budowę jest mniej użyteczna w analizie technicznej.

Zasady inwestowania są identyczne, jak z wykorzystaniem linii trendu. Kupuj, gdy wykres średniej zwyżkuje, a ceny spadną do jej poziomu lub minimalnie poniżej. Zlecenie „stop los” należy umieścić poniżej ostatniego dołka. Gdy średnia zniżkuje, wyłącznie sprzedawaj „krótko”, a ceny podczas korekty wzrosną do jej poziomu lub minimalnie powyżej.

Zlecenie „stop los” należy umieścić powyżej ostatniego szczytu. Nigdy nie zajmuj pozycji, gdy ceny są zbyt oddalone od średniej. W takich przypadkach stosunek ryzyko/zysk jest zbyt mało opłacalny.