Średnia – złoty krzyż

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Średnia – złoty krzyż

Problem z ustalaniem długości okienka czasowego i w związku z tym otrzymywanie zbyt często sygnałów fałszywych, zmusił analityków do poszukiwania innej drogi.

złoty krzyż

Rys. „Złoty krzyż” i „krzyż śmierci”.

W japońskiej analizie technicznej funkcjonuje tak zwany „złoty krzyż” i „krzyż śmierci”. Do ich konstrukcji używa się dwóch średnich. „Złoty krzyż” powstaje, gdy średnia krótkoterminowa przebija od dołu średnią długoterminową i jest sygnałem kupna. Natomiast „krzyż śmierci” jest sygnałem sprzedaży, powstaje gdy średnia krótkoterminowa przebija średnią długoterminową od góry. Analitycy zachodni także zaczęli stosować średnie ruchome o różnej długości okienka czasowego. Jednak dopiero rozwój informatyki pozwolił na konstrukcję bardziej precyzyjnych wskaźników.